0903 613 813

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 7:30 - 22:00

Danh sách các sản phẩm đoạt giải Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2022

Ann Trần 12 tháng trước 416 lượt xem

Giới thiệu về Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - VAFF

i. Hiệp hội thực phẩm chức năng là gì?

Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam có tên Tiếng anh là “The Viet Nam Association of Functional Food – VAFF”- đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp được hình thành để thực hiện các hoạt động được pháp luật, điều lệ ghi nhận liên quan đến thực phẩm chức năng. Sự ra đời của tổ chức này là rất cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển và hỗ trợ nhà nước trong lĩnh vực về thực phẩm chức năng.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (2007 - 2017)
Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (2007 - 2017)

ii. Chức năng của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

Chức năng của Hiệp hội thực phẩm chức năng không được ghi nhận cụ thể trong Điều lệ của tổ chức này, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Hiệp hội không có bất cứ chức năng nào. Xem xét về chức năng có thể nhìn rộng hơn về mục đích cũng như nhiệm vụ của Hiệp hội. Theo đó sự ra đời của Hiệp hội chủ yếu thực hiện các chức năng sau:

 1. Tập hợp, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và các lĩnh vực liên quan ---> Hợp tác hỗ trợ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng đúng đắn, khoa học. (Khoản 2, Điều 2).
 2. Hỗ trợ, liên kết các hội viên cùng tham gia sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng có chất lượng và giá trị cao để mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; từng bước xây dựng lĩnh vực thực phẩm chức năng thành một lĩnh vực mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. (Khoản 2, Điều 2).
 3. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các vấn đề liên quan đến thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức đào tạo, giáo dục truyền thông để toàn xã hội “Hiểu đúng – Làm đúng – Dùng đúng” thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.
 5. Hỗ trợ và xúc tiến phát triển sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu dùng thực phẩm chức năng nhằm phát triển lĩnh vực thực phẩm chức năng Việt Nam mang tính dân tộc, khoa học, hiện đại và hội nhập, phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với pháp luật.
 6. Cung ứng các dịch vụ đào tạo, tập huấn, hội thảo, tư vấn, nghiên cứu, quảng cáo, kiểm nghiệm, công nhận, chứng nhận, bình chọn, xét thưởng, phân tích nguy cơ và các dịch vụ khác về thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.
Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam nhằm báo cáo tổng kết công tác phối hợp hành động giữa Cục An toàn thực phẩm và Hiệp hội trong năm 2021
Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam nhằm báo cáo tổng kết công tác phối hợp hành động giữa Cục An toàn thực phẩm và Hiệp hội trong năm 2021

iii. Ý nghĩa của việc ra đời Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

Có thể thấy, thành viên của Hiệp hội rất đa dạng, từ doanh nghiệp, tổ chức đến các cá nhân mà không yêu cầu bất cứ điều kiện gì đặc biệt, dĩ nhiên là phải hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Việc tập hợp, kết nối các chủ thể là chức năng quan trọng để tạo nên một tổ chức mạnh mẽ, thống nhất, có đủ nhân lực và tài lực để thực hiện các mục đích của hiệp hội.

Giúp đỡ các hội viên tìm kiếm việc làm, nguồn lợi nhuận, vừa đảm bảo được lợi ích của hội viên, vừa đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng và xã hội. Góp phần làm hoàn thiện hơn ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả và tối ưu.

Đưa ra các lời khuyên, giải đáp các thắc mắc cho xã hội. Phân tích và đưa ra các luồng ý kiến khác nhau có giá trị. Thực hiện kỹ năng chuyên môn cùng với sự hỗ trợ của kỹ thuật để đưa ra các kết luận liên quan đến thực phẩm chức năng.

Hiệp hội thực phẩm chức năng phải thực hiện hiệu quả, triệt để, thực hiện các hình thức đào tạo, giáo dục truyền thông tích cực, đa dạng, tối ưu. Hiệp hội giúp xã hội hiểu và làm chính xác đối với khẩu hiệu được đưa ra ở trên.

Làm thay đổi bộ mặt của đất nước trong lĩnh vực thực phẩm chức năng so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, không làm mất đi những giá trị cốt lõi và đặc biệt phải phục vụ cho hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hội nghị tổng kết kế hoạch 2020 và kết quả phối hợp hành động giữa cục ATTP và Hiệp hội TPCN Việt Nam
Hội nghị tổng kết kế hoạch 2020 và kết quả phối hợp hành động giữa cục ATTP và Hiệp hội TPCN Việt Nam

iv. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam:

Theo Khoản 1, Điều 4, Điều lệ Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam: “Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước.” Hiệp hội có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Tùy theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, phạm vi hoạt động của Hiệp hội thực phẩm chức năng rất rộng, chi phối tới mọi đối tượng là thành viên hay tất cả các hoạt động được pháp luật ghi nhận. Để thực hiện hiệu quả, thì Hiệp hội thành lập các chi hội, tổ chức trực thuộc Hiệp hội, phân bố trên khắp cả nước. Việc Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước cũng là điều dễ hiểu trong mối tương quan như các hiệp hội khác. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng được thành lập bởi Bộ Nội vụ. Khi thành lập cơ quan có thẩm quyền đã xem xét đến tính chất, phạm vi hoạt động mang tính bao trùm và mong muốn Hiệp hội sẽ thực hiện được tối ưu mọi hoạt động dù ở bất kỳ phạm vi nào.

v. Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM

Buổi trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" 2022

Sáng ngày 17/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - VAFF - đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022 (Lần thứ 11). Đây là giải thưởng thường niên và uy tín của Hiệp hội với mục đích khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm, thực phẩm chức năng an toàn, chất lượng tốt và hoạt động đúng pháp luật.

Sau nhiều năm tổ chức thành công Giải thưởng: “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”, đến nay, Giải thưởng đã dành được sự quan tâm của cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trong cả nước, một trong các tiêu chí được Hội đồng chấm điểm đặc biệt quan tâm đó là chất lượng sản phẩm.

Lễ trao giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
Lễ trao giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã và đang gây khó khăn cho sức khoẻ của người dân và nền kinh tế toàn cầu, ngành thực phẩm chức năng đang góp phần hỗ trợ tích cực cho cộng đồng trong việc tăng cường sức khoẻ, sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật với các nhóm sản phẩm như: sản phẩm miễn dịch, sản phẩm tăng cường vitamin và khoáng chất, sản phẩm tăng cường dinh dưỡng…

Để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp ngành thực phẩm chức năng tiếp tục cung cấp cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt, giá hợp lý. Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tiếp tục tổ chức xét thưởng Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng và xét tặng “Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng” cho những sản phẩm 3 lần đạt huy chương vàng trở lên.

Với rất nhiều hồ sơ đăng ký tham gia Hội đồng đã chấm điểm và lựa chọn ra hơn 100 sản phẩm của 52 doanh nghiệp đoạt giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng"; trong đó có 11 doanh nghiệp được nhận giải "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng" (Là những doanh nghiệp đoạt giải Huy chương vàng 3 lần trở lên). Buổi lễ lần thứ 11 của Hiệp hội đã được tổ chức thành công mỹ mãn. Cùng chúng tôi tìm hiểu về danh sách các doanh nghiệp đoạt giải nhé!.

Lãnh đạo VAFF trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đoạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm Cốm Bio-acimin Fiber của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức
Lãnh đạo VAFF trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đoạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm Cốm Bio-acimin Fiber của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức

Danh sách các công ty và doanh nghiệp đoạt giải tại buổi lễ trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2022

11 Doanh nghiệp nhận giải "Cúp vàng vàng vì sức khỏe cộng đồng" 2022

 1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM - Herbalife Nutrition
 2. CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM
 3. CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM
 4. CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KON TUM - Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5
 5. CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TAM ĐẢO
 6. CÔNG TY TNHH TM DINH DƯỠNG NP - Bộ 3 Dinh dưỡng vi chất tế bào máu Nature Power
 7. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TOÀN CẦU XANH - Bộ sản phẩm Green Global
 8. CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA - Yến sào Sanvinest Khánh Hòa
 9. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRIDIAMOND - Sữa non Dominan
 10. CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM - Dược phẩm thiên nhiên, dinh dưỡng cho tế bào V Live
 11. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM - Đạm thủy phân tự nhiên Bosugold
Ban tổ chức trao tặng cúp Vàng Vì sức khỏe cộng đồng cho 11 Doanh nghiệp đoạt giải
Ban tổ chức trao tặng cúp Vàng Vì sức khỏe cộng đồng cho 11 Doanh nghiệp đoạt giải

28 Doanh nghiệp nhận Huy chương vàng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" 2022

 1. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SJC - Cao đặc cà gai leo; trà hòa tan cà gai leo AMT Đức Hằng
 2. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỸ HẠNH - Rượu Sâm Ngọc Linh MHG
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC - Cốm vi sinh Bio-acimin Gold
 4. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIBERIAN HEALTH QUỐC TẾ - Siberian Wellness
 5. CÔNG TY TNHH UMI NO SHIZUKU - Fucoidan Umi No Shizuku
 6. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM - Vinalink Group - Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp nguồn gốc thiên nhiên
 7. CÔNG TY TNHH TUỆ LINH - Địa Long Hoạt Huyết Tuệ Linh
 8. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH - thải độc gan Ích Can Thanh
 9. CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM - Nhãn hàng Pharmaton
 10. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC - Bảo Khí Khang
 11. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ASIA PHARMA
 12. CÔNG TY TNHH SEACRET - Mặt nạ bùn từ tính sinh học Mineral-Rich Magnetic Mud Mask
 13. CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO K-BIO - Viên nang mềm tinh dầu trầm hương Agarpine
 14. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK NEWHEART NATURAL - Sản phẩm Cao Hồng Sâm
 15. CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH STELLAPHARM - Thuốc và sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stellapharm
 16. CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM - Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị đời sống Hàn Quốc
 17. CÔNG TY TNHH BÁCH TIÊU ĐAN - Văn hóa dưỡng sinh Đông y
 18. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG - Bổ phế Kha Tử Tín Phong
 19. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA - Hương Sắc Khang, Sleep Well, Nutriflex 1600, CEREGOLD 150
 20. CÔNG TY TNHH ÂN ĐIỂN TOÀN CẦU - Thực phẩm bổ sung Lotus Milk (sữa tăng cường đề kháng cho người lớn và trẻ em)
 21. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PRO CUỘC SỐNG XANH - Viên sáng mắt Hải Thượng Vương
 22. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU - Sữa Hadu Colos Mom
 23. CÔNG TY TNHH G MEMBERS
 24. CÔNG TY TNHH PT CONSUMER - NANO Fucoidan, Super Fucoidan, Nấm Agaricus
 25. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHƯƠNG NAM - PNC Healthcare
 26. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG MRIK - Bữa ăn dinh dưỡng Mrik Rumalife
 27. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 3DO - Rong biển Sung Gyung
 28. CÔNG TY CP MASTER BEE - Nature's way - Bộ 3 sản phẩm DHA + Probiotics + VD3 dòng Kids Smart Drops
Ban tổ chức trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm 27 Doanh nghiệp đoạt giải.
Ban tổ chức trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm 28 Doanh nghiệp đoạt giải.

Các Doanh nghiệp, Đơn vị được vinh danh nhận giải trong buổi lễ - Huy chương vàng và giấy chứng nhận

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC - Cốm Bio-acimin Fiber
 2. CÔNG TY TNHH HOAJU - Hồng sâm, hắc sâm
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+ - Nhân sâm Wisconsin
 4. CÔNG TY CỔ PHẨN ELIFE - Sữa non Optalife 1; Sữa non Elife 5
 5. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ NÔNG TRẠI VIỆT
 6. CÔNG TY CPTM KOJA MART - Nhân sâm chính phủ Hàn Quốc; Tinh dầu thông đỏ; An Cung Ngưu Hoàng; Đông trùng hạ thảo
 7. CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HỘI BÁN LẺ AZ - Nước thảo dược Xuân Xuân
 8. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MAXTRUST - Siro ho keo ong ProBee; dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Tràm
 9. CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED - Men vi sinh 10 chủng Bio Amicus; Bio Amicus D3 K2; Kẽm nước Bio Lisin
 10. CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN VẠN LIÊN HOA - Phế khang AI
 11. CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG - Viên ngậm Hotexcol, NovaGel; Trimax
 12. CÔNG TY CỔ PHẦN TM EUPHARMA - Eunanokid AF; Maxlove White Skin
 13. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI - Sản phẩm thuần chay Natural Pharm
 14. CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CARE VIỆT NAM - Sữa hoàng gia Royal AUSNZ
 15. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMADIC
 16. CÔNG TY TNHH SÂM BẮC MỸ CND - Nhân sâm hòa tan CND Ginseng RedViên Nhân Sâm – CND GINSENG gold
 17. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SEN HỒNG - Eoslim giảm cân
 18. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DINH DƯỠNG ORGANIC VIỆT NAM - Aki Milk
 19. CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẢO VN - Viên uống tảo xoắn Spirulina; Bột dinh dưỡng Spirulina
 20. CÔNG TY CP QUỐC TẾ MORINGA - Sản phẩm từ cây chùm ngây
 21. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA - Siro keo ong Abipolis
 22. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX PHARMA
Trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm của 25 Doanh nghiệp đoạt giải.
Trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm của các Doanh nghiệp đoạt giải.

Sâm CND Ginseng - 1 trong những sản phẩm đoạt giải "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng"

Nhân sâm Canada giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, có tác dụng như một chất chống oxy hóa và cũng có lợi khi mắc phải tình trạng viêm nhiễm. Nhân sâm có thể bình thường hóa các bệnh do căng thẳng, được cho là do ảnh hưởng của việc sản xuất và sử dụng hoóc môn điều tiết. Có chứa Adaptogen – chất giúp bình thường hóa các chức năng của cơ thể – nhân sâm có tác dụng chống mệt mỏi, chống căng thẳng và chống lão hóa cũng như cải thiện hiệu suất tinh thần và thể chất.

Dành cho những ai muốn cải thiện sức khỏe, hỗ trợ hồi phục sau điều trị bệnh, ung thư, người muốn duy trì sức khỏe tốt, lấy lại giấc ngủ,... Có thể tham khảo chi tiết sản phẩm tại đây, mua hàng xin liên hệ 0909 450 258.

Nguồn:

Người biên tập: Monz

416 lượt xem, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!
Bài viết liên quan

0 Đánh giá bài viết này

Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận